Förutom själva lönen så tillkommer pensionsavsättning, semesterersättning och sociala avgifter.